Kokonaiskalustaminen

PUKUHUONEEN, VASTAANOTON JA KONTOSALIN KALUSTEET

Meidän kokona­isto­teu­tus yhdelle suurim­mi­sta fitness-ketju­ista. Nykyaika­inen projekti, jota varren kehitim­me vasta­ano­ton kaluste­ita, pukuhu­one­ka­ap­pe­ja, fitness-laitte­iden säily­tyk­se­en tarko­itet­tu­ja kaluste­ita, penkkejä, valaistuk­sen, henki­lökoh­ta­isel­le valmen­ta­jal­le tarko­itet­tu­ja kaluste­ita ja jopa roska­ko­re­ja.

Projekti antoi meille mahdol­li­su­uden metallin, puun ja muiden nykyaika­isten materia­alien luovaan yhdistämi­sen.
Meille mikään ei ole mahdo­ton­ta! Kokona­isval­ta­inen lähesty­mi­nen kokona­iskon­sep­te­ihin on eriko­iso­sa­ami­stam­me.