Countries:
 • HEBE-LINJA

  Kaappien hybridivaihtoehto (HEBE™ Hybrid )

Laatu ja kestävyys.
HEBE™-linja, sen varaan voit laskea.

HEBE™-linjan kaapit voidaan valita optiona vaati­muk­si­sta riippuen. 
— HEBE™ (Hybridi) on teräsrun­gon (* sinkitty teräs) ja 12 mm paksu­ista

Käyttöval­miit kaapit

Sinun ei tarvitse huoleh­tia siitä, että kaapit tulevat pääse­mään ilman kokoon­pa­noa, kaikki on niin valmis, että itse asennuk­se­si on helppoa ja miellyt­tävää. 

Käyttö:
 • urheili­jo­iden tai työnte­ki­jöi­den pukuhu­one­ese­en vaatekaapit(HEBE™ Hybrid) 
 • toimi­sto­ty­ön­te­ki­jöi­den kaapit (muun muassa kannet­ta­vil­le )(HEBE™ Hybrid) 
 • tallelokerokaapit(HEBE™ Hybrid)
 • polku­py­öräi­li­jöi­den kaapit(HEBE™ Hybrid) 
 • uimahal­lin kaapit (HEBE™ Full HPL) 
Mahdollisuudet:

 • mikä tahansa koko 
 • laaja väriva­li­ko­ima
 • mahdol­li­su­us lisätä grafiik­kaa
 • elektro­ni­sten ja mekaani­sten lukkojen asennus 
Tyypit:

 • laaja moduulien ja kaappi­ty­yp­pien valiko­ima
 • kaapit jalustal­la
 • kaapit penkillä (vakio tai “riipu­stet­tu penkki”) 
 • kaapit jaloilla (10cm)
Edut:

 • kestävy­ys
 • laaja väriva­li­ko­ima
 • yksilöl­li­sen tuotan­non mahdol­li­su­us
 • kaapien korkea laatu mahdol­li­staa HEBE-linjan tuotte­iden käytön korkean standar­din tiloissa 

Ennen toteu­tu­sta laadittu ATEPAAN suunni­tel­ma.