Countries:
 • LOKSA INDUSTRIAL-LINJA

  Vaate- ja tallelokerokaapit

Monia mahdollisuuksia sekä laatua, LOKSA-linja yllättää Sinut

Täysin metal­li­set vaate- ja talle­lo­ke­ro­ka­apit on valmi­stet­tu eriko­isma­alil­la pinno­ite­tu­sta korke­ala­atu­te­räk­se­stä. ATEPAA on kehit­tänyt ”mustatun teräksen” vaiku­tuk­sen ja se on ollut heti koko Euroopas­sa suuren kiinno­stuk­sen kohteena. Harkittu ja hyvin suunni­tel­tu rakenne, yksity­iskoh­di­sta huoleh­ti­mi­nen sekä tyylin aisti­mi­nen saavat aikaan sen, että tämän linjan kaapit edusta­vat sekä mielen­kiin­to­ista muoto­ilua että ovat käytän­nöl­li­nen ratkaisu tavaro­iden säily­tyk­se­en pukuhu­one­es­sa tai esim. toimi­stos­sa.

Käyttökohteet:
 • urheili­jo­iden tai työnte­ki­jöi­den pukuhu­one­ese­en vaate­ka­apit
 • toimi­sto­ty­ön­te­ki­jöi­den kaapit (muun muassa kannet­ta­vil­le tieto­ko­ne­il­le)
 • talle­lo­ke­ro­ka­apit
 • polku­py­öräi­li­jöi­den kaapit 
Mahdollisuudet:

 • mikä tahansa koko 
 • pinnan rakenne matta tai kiiltävä 
 • mahdol­li­su­us lisätä grafiik­kaa
 • elektro­ni­sten ja mekaani­sten lukkojen asennus 
 • sileät ovet tai useampi ovien rei’ityksen tyyppi lisäävät vielä enemmän niiden teolli­su­usty­y­liä.
Tyypit:

 • laaja moduulien ja kaappi­ty­yp­pien valiko­ima
 • kaapit jalustal­la
 • kaapit penkillä (vakio tai “riipu­stet­tu penkki”) 
 • kaapit jaloilla (10. 14 cm) 
Edut:

 • attrak­tii­vi­nen hinta 
 • laaja väriva­li­ko­ima
 • yksilöl­li­sen tuotan­non mahdol­li­su­us
 • kaapien korkea laatu mahdol­li­staa LOKSA-linjan tuotte­iden käytön korkean standar­din tiloissa. 

Ennen toteu­tu­sta laadittu ATEPAAN suunni­tel­ma