Pukuhuoneen teollisuusmalliset kaapit

LOKSA INDUSTRIAL-LINJAN VAATEKAAPIT

Poikkeuk­sel­li­set, mielen­kiin­to­ista muoto­ilua edusta­vat ja yllät­tävät. Siten voidaan kuvata metal­li­sia vaate­ka­ap­pe­ja, jotka suunnit­te­lim­me ja valmi­stim­me asiak­ka­al­lem­me.

Metal­li­set kaapit ovat saaneet täysin uuden muodon, ne sopivat ihante­el­li­se­sti pukuhu­one­en sisäti­lo­ihin ja urheilu­ker­hon kokona­isil­me­ese­en. Kaapit asennet­tiin korke­al­le jalustal­le, jotka toimivat penkkinä. Kaappien sulke­mi­se­en investo­ija valitsi elektro­ni­set koodi­lu­kot, jotka sopivat ihante­el­li­se­sti sella­isiin kohte­isiin.