Countries:
 • LOKSA™-LINJA

  Vaate- ja tallelokerokaapit

Monia mahdollisuuksia sekä laatua. LOKSA™-linja yllättää Sinut.

Täysin metal­li­set vaate- ja talle­lo­ke­ro­ka­apit korke­ala­atu­te­räk­se­stä. Harkittu ja hyvin suunni­tel­tu rakenne sekä uudena­ika­iset jauhe­ma­alit saavat aikaan sen, että tämä linja sijoit­tuu tähän asti saata­vil­la olevien metal­li­sten kaluste­iden yläpu­olel­le.

Mallista riippuen vakio­va­ru­stuk­se­en kuuluu tanko kouku­il­la tai koukku. Lisähyl­ly tai muu yksilöl­li­nen element­ti? Se ei ole ongelma, pyrimme siihen, että tuotte­em­me täyttäi­si­vät kaikki odotuk­set.

Käyttökohteet:
 • urheili­jo­iden tai työnte­ki­jöi­den pukuhu­one­ese­en vaate­ka­apit
 • toimi­sto­ty­ön­te­ki­jöi­den kaapit (muun muassa kannet­ta­vil­le tieto­ko­ne­il­le)
Mahdollisuudet:

 • mikä tahansa koko 
 • laaja väriva­li­ko­ima (runko — RAL / ovet koko värikart­ta ja laaja valiko­ima puujäl­ji­tel­mäko­ri­ste­ita)
 • mahdol­li­su­us lisätä grafiik­kaa
 • elektro­ni­sten ja mekaani­sten lukkojen asennus 
 • fronty gładkie lub kilka rodzajów perfo­ra­cji frontu 
 • runko valmi­stet­tu galva­no­idu­sta teräk­se­stä (*optio)
Tyypit:

 • laaja moduulien ja kaappi­ty­yp­pien valiko­ima
 • kaapit jalustal­la
 • kaapit penkillä (vakio tai “riipu­stet­tu penkki”) 
 • kaapit jaloilla (10. 14 cm) 
Edut:

 • attrak­tii­vi­nen hinta 
 • laaja väriva­li­ko­ima
 • yksilöl­li­sen tuotan­non mahdol­li­su­us
 • kaapien korkea laatu mahdol­li­staa LOKSA-linjan tuotte­iden käytön korkean standar­din tiloissa 

projekt_szatni_szafki_ubraniowe

Ennen toteu­tu­sta laadittu ATEPAAN suunni­tel­ma