Mihin tulee kiinnittää huomiota fitness-klubin suunnitelmassa

15 joulukuun 2016 - Less than a minute read

Fitness-klubi on paikka, joka kuten kaikki, jolla halutaan saavut­taa menesty­stä, on suunni­tel­ta­va vakiin­tu­ne­iden peria­at­te­iden mukaan, mutta tietysti sillä on oltava oma luonne.

Fitness-ala muuttuu ja kehittyy tällä hetkellä dynaami­se­sti. Olemme toimi­ne­et tällä alalla monia vuosia ja työn ansiosta, jonka olemme suorit­ta­ne­et sekä maail­man­la­aju­isil­le verko­il­le että pienem­mil­le yksity­isil­le investo­ijil­le, pystymme neuvo­ma­an uusia asiak­ka­itam­me ammat­ti­ta­idol­la.

Laadimme tiloista suunni­tel­mat, joissa huomio­ida­an tarpeet, kehityk­sen suunta ja uusimmat maail­man­la­aju­iset standar­dit, Olkoon kyseessä ”low cost” premium- tai buotique-fitness-klubi, käsit­te­lem­me jokaisen niistä erila­ise­sta tilojen järje­ste­lyn ja tyylin lähtökoh­da­sta, jonka mukaise­sti kaluste­et on valmi­stet­ta­va.

Kiista­ton etumme on nykyaika­inen suhtau­tu­mi­sem­me muoto­ilu­un, oma suunnit­te­lu­to­imi­stom­me sekä konekan­tam­me, joka mahdol­li­staa yhteisen visiomme toteut­ta­mi­sen.

Onko Sinulla kysymyk­siä? Ota meihin yhteyttä. Otamme haasteen mielel­läm­me vastaan.