Uudenaikaiset kaapit penkillä

ARTA-LINJAN VAATEKAAPIT

Kunto­sa­lin suunni­tel­ma ja kaapit valmi­stet­tiin asiak­ka­am­me tilauk­se­sta.

Vaate­ka­apit varustet­tiin mekaani­sil­la koodi­lu­ko­il­la, joka on nykyaika­inen vaihto­eh­to riippu­lu­kol­la lukit­ta­vil­le kaape­il­le. Harkittu muotoilu ja yhden­mu­ka­isu­us pukuhu­one­en sisustuk­sen kanssa saavut­ti­vat erittäin lämpimän vasta­ano­ton investo­ijien ja fitness-klubien asiak­ka­iden kesku­udes­sa.