Vaatekaapit grafiikalla

ARTA-LINJAN VAATEKAAPIT

Nykyaika­isen fitness-klubin kaapit valmi­stet­tiin hybridi-tekno­lo­gial­la. Yksilöl­li­sen luonteen kokona­isu­udel­le ovat antaneet grafiik­ka ja tyylik­käät täyden­tävät elemen­tit kuten rahit ja hiusten­ku­iva­ajan alla oleva taso.

Suunni­tel­ma sisälsi 600 kaapin valmi­stuk­sen ja sen takia tärkeä element­ti oli kaappien ja penkkien ergono­mi­nen sijoit­te­lu. Suunni­tel­ma oli meille iso haaste, mutta tulos on ylittänyt rohke­im­mat odotuk­set.