Kuntosalin vaatekaapit

ARTA-LINJAN VAATEKAAPIT

Kunto­sa­lin suunni­tel­ma ja kaapit valmi­stet­tiin vakio­asiak­ka­am­me tilauk­se­sta. Ehdot­ta­mam­me väriyh­di­stel­mä ja penkkien yksilöl­li­nen suunni­tel­ma osoit­tau­tu­vat erino­ma­isek­si ajatuk­sek­si.

Vaate­ka­apit varustet­tiin elektro­ni­sil­la Ganter kortti­lu­kol­la. Erity­istä huomiota ansait­se­vat myös pukuhu­one­en penkit, jotka jakavat tilan sekä hiusten­ku­iva­ajan alla olevat tasot.