Countries:
 • ARTA-LINJA

  Hybridi-vaate- ja -tallelokerokaapit

Monia mahdollisuuksia sekä laatua. ARTA™-linja.

Hybridi vaate- ja talle­lo­ke­ro­ka­ape­is­sa on metal­li­run­got ja lamina­at­ti­le­vy­istä valmi­ste­tut ovet. ARTA-linja on kestävän teräsra­ken­te­en ja väriva­li­ko­iman ihante­el­li­nen yhdistel­mä, jonka mahdol­li­staa lamina­at­ti­le­vy­jen laaja valiko­ima.

ARTA-linjan pukuhu­one­ka­ape­il­la on parempi turval­li­su­usta­so ja kulutu­ske­stävy­ys kuin täysin huone­ka­lu­le­vy­stä valmi­ste­tu­il­la kaape­il­la. Mallista riippuen vakio­va­ru­stuk­se­en kuuluu tanko kouku­il­la tai koukku. Lisähyl­ly tai muu yksilöl­li­nen element­ti? Se ei ole ongelma, pyrimme siihen, että tuotte­em­me täyttäi­si­vät kaikki odotuk­set.

Käyttö:
 • urheili­jo­iden tai työnte­ki­jöi­den pukuhu­one­ese­en vaate­ka­apit
 • toimi­sto­ty­ön­te­ki­jöi­den kaapit (muun muassa kannet­ta­vil­le tieto­ko­ne­il­le)
 • talle­lo­ke­ro­ka­apit
 • polku­py­öräi­li­jöi­den kaapit 
Mahdollisuudet:

 • mikä tahansa koko 
 • laaja väriva­li­ko­ima (runko — RAL / ovet koko värikart­ta ja laaja valiko­ima puujäl­ji­tel­mäko­ri­ste­ita)
 • mahdol­li­su­us lisätä grafiik­kaa
 • insta­la­cja zamków elektro­nicz­nych i mecha­nicz­nych
 • runko valmi­stet­tu galva­no­idu­sta teräk­se­stä (*optio)
Tyypit:

 • laaja moduulien ja kaappi­ty­yp­pien valiko­ima
 • kaapit jalustal­la
 • kaapit penkillä (vakio tai “riipu­stet­tu penkki”) 
 • kaapit jaloilla (10. 14 cm) 
Edut:

 • attrak­tii­vi­nen hinta 
 • laaja väriva­li­ko­ima
 • yksilöl­li­sen tuotan­non mahdol­li­su­us
 • kaapien korkea laatu mahdol­li­staa ARTA-linjan tuotte­iden käytön korkean standar­din tiloissa 

Ennen toteu­tu­sta laadittu ATEPAAN suunni­tel­ma.