Countries:
 • KILI-LINJA

  Hybridi-vaate- ja -tallelokerokaapit

Monia mahdollisuuksia sekä laatua. KILI™-linja yllättää Sinut.

Hybridi vaate- ja talle­lo­ke­ro­ka­ape­is­sa on metal­li­run­got ja maala­tu­sta MDF-levystä valmi­ste­tut ovet. KILI™-linja on kestävän teräsra­ken­te­en ja väriva­li­ko­iman ihante­el­li­nen yhdistel­mä, jonka mahdol­li­staa maalat­tu­jen MDF-levyjen laaja valiko­ima.

KILI™-linjan pukuhu­one­ka­ape­il­la on parempi turval­li­su­usta­so ja kulutu­ske­stävy­ys kuin täysin huone­ka­lu­le­vy­stä valmi­ste­tu­il­la kaape­il­la. Mallista riippuen vakio­va­ru­stuk­se­en kuuluu tanko kouku­il­la tai koukku. Lisähyl­ly tai muu yksilöl­li­nen element­ti? Se ei ole ongelma, pyrimme siihen, että tuotte­em­me täyttäi­si­vät kaikki odotuk­set.

Käyttö:
 • urheili­jo­iden tai työnte­ki­jöi­den pukuhu­one­ese­en vaate­ka­apit
 • toimi­sto­ty­ön­te­ki­jöi­den kaapit (muun muassa kannet­ta­vil­le tieto­ko­ne­il­le)
 • talle­lo­ke­ro­ka­apit
 • polku­py­öräi­li­jöi­den kaapit 
Mahdollisuudet:

 • mikä tahansa koko 
 • laaja väriva­li­ko­ima (runko — RAL/ — ICA-; NSC-, RAL-värikar­tat)
 • Matta tai High Gloss (korke­akiil­to) raken­te­en valinta 
 • mahdol­li­su­us lisätä grafiik­kaa
 • elektro­ni­sten ja mekaani­sten lukkojen asennu 
 • runko valmi­stet­tu galva­no­idu­sta teräk­se­stä (*optio)
Tyypit:

 • laaja moduulien ja kaappi­ty­yp­pien valiko­ima
 • kaapit jalustal­la
 • kaapit penkillä (vakio tai “riipu­stet­tu penkki”) 
 • kaapit jaloilla (10. 14 cm) 
Edut:

 • attrak­tii­vi­nen hinta 
 • laaja väriva­li­ko­ima
 • yksilöl­li­sen tuotan­non mahdol­li­su­us
 • kaapien korkea laatu mahdol­li­staa ARTA-linjan tuotte­iden käytön korkean standar­din tiloissa 

Ennen toteu­tu­sta laadittu ATEPAAN suunni­tel­ma.