Ylelliset vaatekaapit LED-valaistuksella

ARTA LUX-LINJAN VAATEKAAPIT

Vuonna 2016 avattiin ainutla­atu­inen ja ylelli­nen fitness-klubi. Klubi Quantum sijait­see keskellä arvostet­tua kaupun­gi­no­saa, kyseessä on muoto­ilun ja materia­alien laadun perikuva.

Kaapit valmi­stet­tiin erittäin huolel­li­se­sti parha­im­mi­sta materia­ale­ista.
Kokona­isu­ut­ta on täyden­net­ty LED-valaistuk­sel­la premium-tyyppi­sis­sä fitness-klube­is­sa vallit­se­vien nykyajan suuntau­sten mukaise­sti. Kaapit varustet­tiin integro­idul­la istuimil­la ja elektro­ni­sil­la kortti­lu­ko­il­la.