Ylelliset vaatekaapit penkillä

KILI-LINJAN VAATEKAAPIT™

Asiak­ka­am­me tilauk­se­sta laadittu suunni­tel­ma ja pukuhu­one­ka­ap­pien valmi­stus. Ehdot­ta­mam­me ylelli­sten materia­alien yhdistel­mä täytti täydel­li­se­sti investo­ijan ja suunnit­te­lu­to­imi­ston odotuk­set.

KILI-linjan vaate­ka­apit penkillä ovat yhdistel­mä stabii­li­sta teräsrun­go­sta ja eksklu­sii­vi­si­sta materia­ale­ista lakatun MDF-levyn muodossa sekä luonnol­li­se­sta tammesta. Kaapit täyden­si­vät ihante­el­li­se­sti uudena­ika­isen ja tyylik­kään pukuhu­one­en sisustuk­sen. Pukuhu­one­en vaate­ka­apit ja työnte­ki­jöi­den vaate­ka­apit varustet­tiin elektro­ni­sel­la kortti­lu­kol­la.