Vastaanoton ja fit-baarin kalusteet

KALUSTEET YKSILÖLLISESTÄ TILAUKSESTA

Yksi meidän suurim­mi­sta toteu­tuk­si­sta. Pariisin lähellä sijait­se­val­le fitness-klubille valmi­stim­me sekä pukuhu­one­en kaapit että myös koko joukon kaluste­ita asiak­ka­an tilauk­se­sta. Vasta­anot­to­ti­ski, verho­il­lut kaluste­et, WC:n välise­inät ja suihku­ka­apit sekä plafon­dit.

Projekti osoit­tau­tui sekä suureksi haaste­ek­si että esitteli myös kaluste­it­tem­me laajan valiko­iman.