Countries:
Muutamme taval­li­set metal­li­ka­apit
tyylik­käik­si pukuhu­one­en kaluste­ik­si.

KATSO TOTEUTUKSIAKAAPPIVALIKOIMA
tekkst
Fitness-klubin kalusta­mi­nen
kokona­isu­udes­sa­an: Helsinki, Oulu, Turku, Kotka.

KATSO TOTEUTUKSIAOFFERTA DI ARMADIETTI
Vasta­ano­ton ja Fit-baarin kaluste­et.
Uudena­ika­isu­us ja optima­ali­nen hinta.

KATSO TOTEUTUKSIAKAAPPIVALIKOIMA
Armadiet­ti per indumen­ti su richie­sta indivi­du­ale.
Amiamo le sfide.

GUARDA IL NOSTRO PORTFOLIOOFFERTA DI ARMADIETTI
Talle­lo­ke­ro­ka­apit.
Kompakti koko ja toimi­vu­us parha­as­sa tyylissä.

KATSO TOTEUTUKSIAOFFERTA DI ARMADIETTI

Suunnit­te­lem­me, valmi­stam­me ja asennam­me

Kaapit ja kuntokalusteet

Olemme toimi­vien ja samalla nykyaika­isten tilojen luomisen asian­tun­ti­ja. Sen johdosta löydätte valiko­ima­stam­me sisustuk­sen kuten kunto­sa­lin, fitness-klubin, uimahal­lin tai muiden vapaa-ajan toimin­ta­an liitty­vien kohte­iden vaate­ka­apit. Tarjo­am­me myös pukuhu­one­ese­en ja hotel­li­ti­lo­ihin sopivat kaluste­et.

Tulemme vastaan Asiak­ka­iden odotuk­sia — suunnit­te­lem­me vaate­ka­ap­pe­ja ja työnte­ki­jöi­den pukuka­ap­pe­ja heidän vaati­mu­sten mukaise­sti ottaen huomioon kyseessä olevan tilan vaati­muk­set, kaluste­iden kokon ja sijoituk­sen.
Sisustuk­sem­me toimi­vu­uden takaa harkittu, ammat­ti­ta­ito­inen asennus, jonka suorit­taa kokenut ja ammat­ti­ta­ito­inen asennu­sryh­mä.

KATSO TOTEUTUKSIAAMMEKATSO, KUINKA
SUUNNITTELEMME

Tuoteluettelo

Onko postitse lähetet­tävä ilmainen tuote­lu­et­te­lo se, jota tarvit­set? Ei huolta, valmi­stam­me lähetyk­sen ja kuriiri toimit­taa sen sinulle perille.


Kaapien ja muiden kalusteiden hinnasto

ATEPAA on laatua järke­vään hintaan. Se on fakta. Tietysti teemme kaikkem­me, jotta saisit mahdol­li­sim­man paljon tietoa.

Ilmainen suunnitelma ja 3D-visualisointi

Rakastam­me luomista ja Teidän autta­mi­sta suunnit­te­lus­sa. Pyrimme siihen, että toteutus olisi täydel­li­nen kopio meidän visuali­so­in­ni­sta.

Luomme ihania kalusteita ainutlaatuisille asiakkaille

Kaapien lisäksi ATEPAA valmi­staa muita Kaluste­ita, kuten vasta­ano­ton kaluste­et, penkit, sohvat ja jopa yksity­iskoh­ta­ise­sti suunni­tel­lut peili­ke­hyk­set tai valaistuk­sen. Mielen­kiin­to­inen suunni­tel­ma optima­ali­sil­la kustan­nuk­sil­la on meidän Asiak­ka­al­le tilauk­se­sta valmi­stet­ta­vien kaluste­iden lähtökoh­ta.

katso meidän toteu­tuk­siakatso kokona­iska­lu­stu­star­jo­ustam­me

Toimitamme ja asennamme tuotteemme koko Suomen alueella

Esitämme alla tuotte­ita ja fitness-alan investo­ijil­le osoite­tun tarjon­tam­me. Vaate­ka­apit, pukuhu­one­en penkit, vasta­anot­to­ti­ski ja kaluste­et asiak­ka­an yksilöl­li­se­stä tilauk­se­sta.

Tuotelinjat

  • TUTTI I PRODOTTI
  • PUKUHUNE
  • FITNESS-KLUBIN KALUSTEET

Metalliset vaatekaapit

Pukuhu­one­en metal­li­set kaapit sokke­lil­la, penkillä ja jaloilla. Valinta kuuluu Sinulle.

VEDI

LOKSA™-LINJA

Uudenaikaiset vaatekaapit

Uutuus ja samalla myynti­hit­tim­me. Laatu ja eriko­isma­ali korosta­vat ainutla­atu­ista muoto­ilua.

VEDI

LOKSA INDUSTRIAL-LINJA

Vaatekaapit ARTA

Hybri­di­lin­jan vaate­ka­ape­is­sa käyte­tään teräsrun­koa ja lamina­at­ti­pin­ta­isia levyovia.

VEDI

ARTA™-LINJA

Vaatekaapit

Meidän toinen hybri­di­lin­ja. Vaate­ka­apit MDF-levyovil­la. Premium-ratkaisu — eli korkea laatu optima­ali­sel­la hinnalla.

VEDI

KILII™-LINJA

Uimahallin HPL-kaapit

HPL-levystä valmi­ste­tut kaapit, tarko­itet­tu märkäti­lo­ihin. Ratkaisu on tarko­itet­tu uimahal­le­ihin ja spa-kylpy­löi­hin

VEDI

HEBE™-LINJA

Vastaanoton ja Fit-baarin kalusteet sekä muut kalusteet

Fitness-salin, työnte­ki­jöi­den tilan tai kunto­sa­lin luovat huone­ka­lut. Pidämme haaste­ista.

VEDI

FITNESS-KLUBIN KALUSTEET

PUKUHUONEEN PENKIT

Pukuhu­one­en kaluste­isiin kuuluvat kaappien lisäksi penkit, rahit ja muut toimi­vu­ut­ta ja tyyliä lisäävät kaluste­et.

VEDI

Pukuhuoneen penkit

Katso mitä meillä tapahtuu

Premium fitness-klubin uudenaikainen ja suunnitelma Published on 14 kesäkuun 2018 

Suora­sta­an ainutla­atu­inen suunni­tel­ma kautta linjan. Ergono­mi­nen pukuhu­one­en tilasu­un­nit­te­lu, materia­alit ja valmi­stus korke­in­ta laatua sekä kaapien…

Katso lisää 

ARTA-linjan vaatekaapit LPP-tyypisellä penkillä Published on 14 kesäkuun 2018 

Korke­in­ta laatua oleva materia­ali, onnistu­nut väriva­lin­ta ja nykyaika­inen kaappien sulke­mi­sjär­je­stel­mä ihastut­ti­vat asiak­ka­am­me. Suunni­tel­man täyden­si­vät ihante­el­li­se­sti…

Katso lisää 

Mihin tulee kiinnittää huomiota fitness-klubin suunnitelmassa Published on 15 joulukuun 2016 

Fitness-klubi on paikka, joka kuten kaikki, jolla halutaan saavut­taa menesty­stä, on suunni­tel­ta­va vakiin­tu­ne­iden peria­at­te­iden mukaan,…

Katso lisää 

TÄYDELLÄ SITOUTUMISELLA
Valmi­stam­me ja suunnit­te­lem­me Puolassa.
Työsken­te­lem­me asiak­ka­iden hyväksi maail­man­la­aju­ise­sti.