Muotoilua edustavat pukuhuonekaapit

KILI-LINJAN VAATEKAAPIT

Kunto­sa­lin ja fitness-klubin kaapit. Tälle asiak­ka­al­le suori­tet­tu toteutus oli meille mahdol­li­su­us esittää materia­ale­ja, joista pukuhu­one­ka­ap­pe­ja ei taval­li­se­sti valmi­ste­ta.

Belinann klubille laadittu suunni­tel­ma yhdistää kaappien 3D ovet grafii­kal­la varustet­tu­ihin kaappe­ihin.
Lisäksi varustim­me kohteen pukuhu­one­iden eteen asenne­tu­il­la talle­lo­ke­ro­ka­ape­il­la.