Teräksinen teollisuustyylinen vastaanoton kalustus

KALUSTEET YKSILÖLLISESTÄ TILAUKSESTA

Meidän seuraava suunni­tel­ma, joka ihastut­taa erino­ma­isel­la muoto­ilul­la. Vasta­anot­to­ti­ski on valmi­stet­tu mustattu teräs tyyppi­se­stä teräk­se­stä ja pinno­itet­tu nykyaika­isel­la läpinäky­väl­lä jauhe­ma­alil­la.

Toimi­tu­so­so­it­te­en vuoksi vasta­anot­to­ti­ski piti valmi­staa moduuli­tek­no­lo­gial­la itsenäi­stä asennu­sta varten. Tälle investo­ijal­le tehty suunni­tel­ma sai arvostu­sta kansa­inväli­sis­sä julka­isu­is­sa.