Countries:

Kaappien mekaaniset DIAL koodilukot


KATSO TOTEUTUKSIAKAAPPIVALIKOIMA
tekkst

Elektroniset koodilukot


KATSO TOTEUTUKSIAKAAPPIVALIKOIMA

SOLA koodilukot, laatua edulliseen hintaan


KATSO TOTEUTUKSIAKAAPPIVALIKOIMA

Neuvomme, asennamme tai lähetämme paikalle.

Lukot kunto­sa­liin, fitness-klubiin, hotel­liin ja toimi­sto­on. ATEPAA Digilock-tuote­mer­kin edusta­ja­na tarjoaa parhaan hinnan lukoista ja niiden asennuk­se­sta sekä antaa ammat­ti­ta­ito­isen teknisen tuen.

Tuoteluettelo

Onko postitse lähetet­tävä ilmainen tuote­lu­et­te­lo se, jota tarvit­set? Ei huolta, valmi­stam­me lähetyk­sen ja kuriiri toimit­taa sen sinulle perille.


Lukkojen hinnasto

AATEPAA on laatua järke­vään hintaan. Se on fakta. Tietysti teemme kaikkem­me, jotta saisit mahdol­li­sim­man paljon tietoa. 

Kaappien lukkovalikoima ATEPAA

Anna itsesi hämmästyt­tämäl­lä kaappiam­me asenne­tut lukot sensu­el­li­sel­la edistämi­sel­lä

Uudenaikaisuus ja teknologia.

AXIS lukkojen uusi sukupo­lvi täyttää korke­im­mat vaati­muk­set. Kauneus, laatu ja paten­to­idut Digilock merkin ratka­isut takaavat korke­im­man turval­li­su­usta­son. Lukot on saata­vis­sa vaihto­eh­do­is­sa etälu­et­ta­va RFID-lukko ja PIN-koodi­luk­ko.

Uutuus, Digilock-merkin elektroninen koodilukko SOLA

Lukko SOLA on muoto­ilun, laadun ja hämmästyt­tävän edulli­sen hinnan ihante­el­li­nen yhdistel­mä. Malli SOLA on tällä hetkellä useimmin valittu lukko työnte­ki­jöi­den pukuhu­one­iden, fitness-klubien tai jopa uudena­ika­isten toimi­sto­jen vaate­ka­ap­pe­ihin.

Linie produktowe / Digilock lukot

Tuotelinjat / Edulliset lukot

Miksi lukot ATEPAA: sta?

ATEPAA tarjoaa korke­ala­atu­isia huone­ka­lu­ja ja sulke­mi­sjär­je­stel­miä kaappe­ihin ja toimi­sto­ka­lu­ste­isiin. Laatu, muotoilu ja innova­tii­vi­set tuotteet ovat tehneet yhtiömme yhdeksi Euroopan markki­no­iden johta­ji­sta. Asiak­ka­am­me voivat aina luottaa ammatil­li­se­en neuvon­ta­an sekä lukkojen ammat­ti­ma­ise­en ja tehda­sa­sen­nuk­se­en.

Katso mitä meillä tapahtuu

Premium fitness-klubin uudenaikainen ja suunnitelma Published on 14 kesäkuun 2018 

Suora­sta­an ainutla­atu­inen suunni­tel­ma kautta linjan. Ergono­mi­nen pukuhu­one­en tilasu­un­nit­te­lu, materia­alit ja valmi­stus korke­in­ta laatua sekä kaapien…

Katso lisää 

ARTA-linjan vaatekaapit LPP-tyypisellä penkillä Published on 14 kesäkuun 2018 

Korke­in­ta laatua oleva materia­ali, onnistu­nut väriva­lin­ta ja nykyaika­inen kaappien sulke­mi­sjär­je­stel­mä ihastut­ti­vat asiak­ka­am­me. Suunni­tel­man täyden­si­vät ihante­el­li­se­sti…

Katso lisää 

Mihin tulee kiinnittää huomiota fitness-klubin suunnitelmassa Published on 15 joulukuun 2016 

Fitness-klubi on paikka, joka kuten kaikki, jolla halutaan saavut­taa menesty­stä, on suunni­tel­ta­va vakiin­tu­ne­iden peria­at­te­iden mukaan,…

Katso lisää 

TÄYDELLÄ SITOUTUMISELLA

Valmistamme ja suunnittelemme Puolassa. 
Työskentelemme asiakkaiden hyväksi maailmanlaajuisesti.